ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา ประกาศสนับสนุนโครงการ Keep Americans Connected Pledge ที่ริเริ่มโดย FCC (กสทช. สหรัฐ) เพื่อให้คนอเมริกันสามารถสื่อสารกันต่อไปได้ไม่สะดุด ในช่วงระบาดของโรค Covid-19 จนทำให้คนจำนวนมากต้องทำงานจากที่บ้าน

มาตรการของ Keep Americans Connected มีด้วยกัน 3 ข้อคือ

  • ไม่ตัดเน็ตหรือระงับบริการ หากลูกค้าไม่ได้จ่ายบิลในช่วง 60 วันข้างหน้า
  • ไม่คิดค่าปรับที่จ่ายบิลช้า
  • เปิด Wi-Fi hotspot ให้ทุกคนใช้ฟรี

ตอนนี้ผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้ง 4 ของสหรัฐคือ AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint ประกาศสนับสนุนมาตรการทั้ง 3 ข้อแล้ว

กรณีของ T-Mobile ยังทำมากกว่านั้นคือประกาศว่าลูกค้าทั้งหมดของ T-Mobile จะได้ปริมาณเน็ตไม่จำกัดบนสมาร์ทโฟน และให้ปริมาณเน็ต hotspot เพิ่มอีก 20GB ในช่วง 60 วันนี้

ที่มา – FCC, T-Mobile, Android Police