Press ESC to close

We found 0 resource for you...

เผยรายละเอียด Xbox Series X มี CPU 8 ความเร็ว 3.8GHz, Ram 16GB, SSD NVMe 1TB

หลังจากทยอยปล่อยข้อมูลตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมานาน ในที่สุดไมโครซอฟท์เผยสเปกละเอียดของ Xbox Series X อย่างเป็นทางการเสียที

Continue reading