Press ESC to close

We found 0 resources for you...

เจาะลึก 3 ฟีเจอร์เด็ด โดนใจเกมเมอร์ สาย Windows 11

หลายคนน่าจะรู้แล้วว่า Microsoft ประกาศเปิดตัว Windows 11 อย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่เหมือนก่อนหน้านี้ สื่อหลายสื่อรวมทั้ง Microsoft เองก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องของ TPM 2.0 จนเราอาจลืมฟีเจอร์ที่สำคัญของ Windows 11 ไป

Continue reading