Twitter ประกาศนโยบายใหม่ จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบมาใช้งานเกิน 6 เดือน โดยทวิตเตอร์เริ่มส่งคำแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้กลุ่มดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้คนที่ยังอยากใช้งานอยู่เข้ามาล็อกอินเพื่อแอคทีฟบัญชี

ตัวแทนจากทวิตเตอร์ระบุด้วยว่า บริษัทจะค่อย ๆ ลบบัญชีที่ไม่เข้าสู่ระบบไปเรื่อยๆ ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน ไม่ได้ลบทีเดียวทั้งหมด

ที่มา – CNET