Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Steam ทำสถิติยอดผู้ใช้งานพร้อมกัน 23 ล้านคน ในคืนเดียว

COVID-19 ช่วงนี้กำลังระบาดอย่างหนัก ดูแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ ทำให้หลายๆประเทศนั้นมีการออกนโยบายกักตัว ให้คนอยู่บ้าน รวมไปถึง Work from Home กันแน่นอนครับ การกระทำแบบนี้ย่อมมีผลกับภาคเศรษฐกิจโดยรวม แต่ก็เป็นสิ่งทีจำเป็นต้องทำในภาวะโรคระบาดรุนแรงเช่นนี้

Continue reading